VARNING – Vild palsternacka i området!

  • Runt lekplatsen och vid utegymmet växer vild palsternacka. Den är släkt med jättebjörnlokan.
  • Den har en saft i stjälken som tar bort hudens eget UV-filter.
  • Kombinationen med solljus ger upphov till kraftiga brännblåsor som kan kvarstå i flera veckor och i värsta fall lämna efter sig svårläkta ärr eller eksem.
  • Barn blir frestade att plocka den.

 

Posted on: 2019-07-01, by :