VA på Smidö helt klart!

Nu är även de sista vattenproven godkända.

Det innebär att det är fritt fram för alla tomtägare att påbörja arbetena med att koppla in sig på det kommunala vatten-och avloppsnätet.

Posted on: 2011-07-25, by :