Motioner till årsmötet

Hej!

Än är det vinter, men tiden går fort. Vi vill påminna om att motioner till Tomtägarföreningens årsmöte ska vara ordföranden tillhanda senast den 1 februari, antingen via e-post (styrelsen@smido.se) eller som brev (går bra att lägga direkt i Tomtägarföreningens brevlåda).

Styrelsen

Posted on: 2020-01-30, by :