Extra mötet om Föreningshuset skjuts upp!

Då regeringen går på folkhälsomyndighetens rekommendation att stoppa alla allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 500 personer, så inledde styrelsen tidigare idag en diskussion om att skjuta upp föreningens extra möte om föreningshuset.

Vi kommer aldrig att bli fler än 500 personer på mötet. Men då många medlemmar av Smidö Tomtägareförening är äldre och således tillhör en riskgrupp, så har styrelsen i majoritet valt att skjuta upp det extra möte som skulle hållas söndag 15 mars kl. 15:00.

 

Vi diskuterade även möjligheten att rösta via mail eller telefon, men det är dels oklart huruvida vi har stöd för det i stadgarna och det kommer även att vara väldigt svårt att få ut alla synpunkter och tillse att allas röst blir hörd. Så det alternativet går vi inte vidare med i dagsläget.


Vi får be att få återkomma vid ett senare tillfälle med ny kallelse till extra möte om föreningshuset.


Hur vi gör med årsmötet får vi återkomma till under nästa vecka, baserat på de rekommendationer som finns då.

 

Mvh Styrelsen

Smidö Tomtägareförening

Posted on: 2020-03-11, by :