Extra möte

Hej.

Smidö Tomtägareförening kallar till extra möte angående nytt föreningshus.

Söndagen 15 mars, kl 15:00, i Härneviskolans matsal. Kallelse har skickat vie E-post eller post till alla medlemmar. Kallelsen finns även på medlemssidorna

Väl mött på mötet.

Kan ni inte närvara själva så glöm inte att ge en granne fullmakt, formulär finns på medlemssidorna

Fredrik Bran

Ordförande

Posted on: 2020-02-27, by :