Årsmötena skjuts upp på obestämd framtid!

Som ni säkert förstått, då det inte kommit någon kallelse, så skjuts årsmötena upp tills vidare!
Detta gäller alltså både årsmöte för Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet.

Tomtägareföreningen respektive Vägsamfälligheten återkommer senare med information till sina medlemmar om hur de avser lösa årsmötesfrågan.

Med vänlig hälsning
Fredrik Bran
Ordförande Smidö Tomtägareförening
styrelsen@tomt.smido.se

 

Posted on: 2020-04-20, by :