Allmänt arbete på lördag den 22:a

Hej!

Lördagen den 22:a är det allmänt arbete. Det är en av de två dagarna på året då vi samlas för att sköta våra allmänningar (utöver det utmärkta arbete som Peter Gustavsson gör, tack Peter). Vi samlas som vanligt kl 9 på den plats som den områdesansvarige för vårt område har bestämt. Om du  inte vet vilket område du tillhör så finns det en karta här,

som visar områdesgränserna. Om du inte vet vem som är ansvarig för ditt område så hittar du dessa uppgifter i Medlemsbiblioteket.

Med förhoppning om fint väder, välkomna till en förmiddag tillsammans! Efter väl förrättat värv så strålar vi samman vid föreningslokalen och äter korv.

/Jonas

PS Glöm inte att ni måste bli noterade för närvaro för att inte behöva betala en avgift för uteblivet arbete. DS

Posted on: 2018-09-13, by :