Framsteg för fiberprojektet

Under ett strömavbrott på stora kraftledningen som går över Smidö utfördes den 15:e Oktober arbeten på kraftledningen, en fiberkabel drogs ned och sitter nu vid ett kraftledningens ben redo att ansluta Smidös kommande fibernät till omvärlden.
Föreningen har nu skickat ut faktura på anslutningsavgiften. Sista betalningsdatum är framflyttat till 2011-12-31, då anslutningen blivit försenad. Du som inte beställt än kan göra det t.o.m. 2011-12-31

?????????????
?????????????
Posted on: 2012-04-07, by :