Smidö Vision


“Lugnt, fridfullt bostadsområde mitt i naturen, där det är lätt att bo och där alla bidrar till ett Smidö som håller måttet, året runt.”Alla bidrar

Alla bidrar till och är delaktiga i den gemensamma förvaltningen (t.ex. skötsel) och  utveckling som ingår när man bor på Smidö, för priset vi vill betala tillsammans!

Enskild

Smidö är fortsatt primärt till för Smidöbor med egna faciliteter som bryggor och båtplatser. Vi är välkomnande men samtidigt tydliga med vad som gäller för att hålla ön enskild

Lugnt och fridfullt

Det geografiska läget skapar lugn och ro per automatik och människor väljer att bo här eller komma hit på grund av den lugna och fridfulla karaktären

Mitt i naturen

Smidö ska vara ett bostadsområde i naturen som respekterar naturen och som håller naturen ren och tillgänglig.
.

Hög standard

Vi behåller en bra bastjänstenivå (VA, fiber, lekplats etc.), vi har framåtsträvande långsiktiga planer för förvaltning och när vi genomför förändringar gör vi det förankrat, genomtänkt och bra!

Lätt och säkert att bo

Det finns rimliga pendlingsmöjligheter (både bil, (skol)buss eller cykel) och Smidö är en säker och trygg plats för boende i alla åldrar.
.


  Det händer otrolig mycket runt och på Smidö

 1. Fler bostadsområde från Bro till Smidö ökar kännedom och det offentliga trycket på Smidö
  Hur snabbt det offentliga trycket ökar är ännu oklart. Det är tydlig att Säbyholm utvecklas i snabb takt och förskola kommer att etableras där. Bro planerar för tusentals bostäder och Bro Park (galoppbanan) går inte att missa längre. Ådö är i fokus även om det finns problem att få alla intressenter att vara med på kommunens planer. I närheten av stationen börjar nya Jurstagård ta form samtidigt som Tegelhagen och Trädgårdstaden med över 3.000 hus planeras.
 2. Fortsatt inflyttning på Smidö driver karaktär till ett fridfullt bostadsområde med permanentboende och ökad servicegrad
  Den troliga utvecklingen är ökande inflyttning av familjer/boende till Smidö med intention att bosätta sig permanent. Även om kommunens utveckling stagnerar kommer den trenden fortsätta, sakta men säkert.

För att Smidö ska hålla rätt riktning för att säkerställa att förvaltning och utveckling sker enligt visionen har vi bestämt följande:

 1. Delaktighet i visionen –  Delaktighet av medlemmarna i framtiden genom motioner är nyckel till allt.  Alla utvecklingar ska utvärderas i relation till visionen och medveten beslut ska tas kring påverkan på våra kärnvärderingar.
 2. Aktiv dialog kring externa utvecklingar – Extern fokus på och kontinuerlig dialog med kommunen och andra intressenter ska vara en ständigt punkt på styrelsens agenda, inkl. dialog kring pendling. Avstämning med angränsande ’noder’ såsom Lindormsnäs, Säbyholm kan underlätta dialog med t.ex. kommunen.
 3. Ordning och reda – Den insatta trenden att vässa föreningens och samfällighetens arbete underlättar också medlemmarnas insatser och engagemang. Organiserade gemensamma initiativ ska vara väl strukturerade och lätta att genomföra eller bidra till. Det handlar om ett dokumenterat arbetssätt, framåtlutade planer, leverantörsavtal och tydlig kommunikation.
 4. Koll på krav och förutsättningar – Redan nu kan man t.ex. reda ut vad som krävs för att utöka och förbättra (direktlinje t.ex.) busservice och skolskjuts till Smidö så att det kan drivas i rätt riktning.
 5. Tydlig kommunikation – Information som tydliggör vad Smidö är och står för, som skapar förståelse för (skötsel)planen och som motiverar för föreningsengagemang. Det ska vara tydlig för medlemmarna vilken information ska finnas, när och i vilka kanaler.