Smidö och omgivning

Sport & fritid

Inom bara några km från Smidö finner man även tre välkända golfbanor: SofielundBro-Bålsta samt mästerskapsbanan Bro-Hofslott. Väster om Bro finns nu också  nya Bro Park Galopp på Önsta gård.

Norra Björkfjärdens naturreservat

Smidö förvaltar 3 av öarna i Norra Björkfjärdens naturreservat direkt syd om Smidö. Där gäller att bevara områdets naturskogskaraktär samt dess flora och fauna. Tillgängligheten för friluftslivet ska tryggas så länge det inte strider mot bevarandeintressena. Tyvärr hittas skräp på öarna varje år. Lämna inte skräp när du vistas på öarna och respektera naturen.

Norra Björkfjärdens naturreservat består av en ögrupp i Björkfjärden, knappt en mil sydväst om Bro. Öarna karaktäriseras av ädellövskog med inslag av barrträd och ett rikt insekts- och fågelliv. Norra Björkfjärdens naturreservat, som är skyddat genom Natura 2000, omfattar 22 öar i Norra Björkfjärden, ungefär åtta kilometer sydväst om Bro. Området fortsätter som naturreservat in i Uppsala län och är ett uppskattat utflyktsmål för det båtburna friluftslivet.

Läs mer om Natura 2000 och ordningsföreskrifter från Länsstyrelsen.

Historik i närheten

För de som gillar historia finns det nära Smidö några av Stockholms läns mest spännande lämningar från forntiden vackert belägna högt över Mälaren. Platsen kallas Rösaring efter en stor stenlabyrint. Rösaringen som är gammal boplats från bronsåldern och högsta punkten i kommunen. Området består av barrskog, mestadels tall, på en grusås. I området finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat i form av gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad med stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar. I Säbyholm byn står även Låssa kyrka med mycket gamla anor från år 1100.

Smidö karta

Följande karta är en översikt av Smidö. När man kommer fram på Smidö hittar man en informationstavla med samma karta.

 

Smidö-karta-web