Om Smidö

Smidö – Mälarens Pärla

Fritidsstugebebyggelsen på Smidö började 1959. Smidö Tomtägarefösmido-välkommen-webrening bildades år 1961 av fastighetsägarna inom Smidö fritidsstugeområde i Låssa församling. Området omfattar idag ett 180-tal tomter, varav en stor del bos permanent. Fastighetsägarna förvaltar och underhåller gemensamma anläggningar, mark och vägar genom Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet.

De boende på Smidö har stora möjligheter att njuta av natur och friluftsliv i området med närheten till skog och sjö. Smidö är ansluten på kommunalt VA och alla fastigheter har möjlighet att koppla in sig till en snabb fiberuppkoppling till den digitala världen.

Att vistas på och runt Smidö

Smidös vägar och allmänningar är viktiga för både boende, friluftsliv samt naturen. Smidö ligger mitt i naturen och delar av Smidös tillgångar ligger i Norra Björkfjärdens naturreservat som är Natura2000 skyddat. Smidö har ett unikt geografiskt läge som bjuder på mycket lugn och närhet till vatten runt hela ön. Det är viktigt att alla fastighetsägare med familjer och gäster trivs inom vårt vackra område och därför är det också nödvändigt att visa hänsyn gentemot varandra. Smidö är primärt för de som bor på Smidö, men alla som vistas på ön behöver minst ta hänsyn till följande praktikaliteter:

  • Vägar och grönområden får besökas av alla.
  • All motortrafik på grönområden är förbjuden.
  • Parkeringsförbud gäller överallt på Smidö. Det är därför inte tillåtet att parkera motorfordon utanför enskilda tomter.
  • Respektera hastighetsbegränsningen på 30 km/tim.
  • Håll hundar kopplade och plocka upp efter dem.
  • Hjälp till att hålla Smidö rent och fint genom att ta hand om eget skräp.
  • All färd med båt vid badplatsen Äppelviken är förbjuden innanför markeringarna. Vid övriga platser där bad förekommer ska båtar o dyl. framföras med hänsyn till de badande.

Funderar du på att flytta till Smidö?

Det finns mycket information på hemsidan kring Smidö och hur vi förvaltar och utvecklar oss. Det finns två föreningar som du automatiskt tillhör som tomtägare, nämligen Tomtägareföreningen samt Vägsamfälligheten. Dessutom finns på flera delar av Smidö lokala sommarvattenföreningar. Det finns mer information tillgänglig hos Tomtägareföreningen som man får när man bor på Smidö. Denna information inkluderar kopior av stadgarna som alla fastighetsägare är skyldiga att ha en kopia på. För mer information får du gärna kontakta Tomtägareförening eller Vägsamfällighet.