Vad ska man tänka på när man ansluter sig till Fibernätet?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/91/207891/xn--mlarensprla-l8ah.se/public_html/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

Smidö Tomtägareförening har ett fibernät som fastigheter på Smidö kan ansluta sig till och därigenom beställa bredband, telefoni och TV-tjänster. Föreningen har förberett med tomrör fram till tomtgräns till alla fastigheter på Smidö, därefter får varje fastighetsägare ta beslut om att ansluta sin fastighet till nätet.

Anslutningen sker i tre steg

  1. Inkoppling av tomrör från tomtgräns.
  2. Inkoppling av fiber.
  3. Beställning av tjänster (bredband / telefoni / TV).

Det är inte obligatoriskt att göra alla steg. Man kan t.ex. koppla in tomrör samtidigt som man drar in kommunalt VA, och sedan vänta med fiberinkoppling så länge man vill / lämna det till framtida ägare.

Beställa

Kontakta fiberutskottet fiber@smido.se för beställning.

Mer om steg 1

Tomrör levereras och kopplas in av Tomtägareföreningen eller av föreningen utsedd entreprenör (kostnad beroende på tomrörets längd, ca 1000kr). Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och dra in tomröret i huset (det är naturligtvis lämpligt att göra detta i samband med indragning av kommunalt VA).
Tomröret består av ett 25mm svart PEM-rör som ser ut precis som ett vattenrör, men det innehåller även en tunnare inre rör. Tomröret dras in i huset till en plats där det går att fast montera en liten låda som kallas mediakonverter, det måste finnas eluttag till mediakonvertern. Tomröret får inte krökas med en böjningsradie mindre än 50cm, vilket innebär att det är lämpligt att placera mediakonvertern nära den plats tomröret i väggen, t.ex. på en källarvägg eller liknande.

Mer om steg 2

Inkoppling av fiber beställs av tomtägareföreningen och utförs av en entreprenör. Kostnad beror på hur många som kan anslutas vid samma tillfälle, ca 10 000 – 14 000 kr

Mer om steg 3

Föreningen har ett avtal som ger Bredbandsbolaget (tidigare Tele2) ensamrätt att sälja tjänster i nätet. Tjänster beställs av boende direkt hos Bredbandsbolaget, Tomtägareföreningen är inte inblandad i detta. Det är Bredbandsbolagets ordinarie tjänsteutbud och priser som gäller, se bredbandsbolaget.se


Tags:

← Frågor och svar