Vad gäller om man önskar ta ner träd som står på allmänningar?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/91/207891/xn--mlarensprla-l8ah.se/public_html/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

Träd på våra allmänningar

Om du önskar ta ner träd på våra allmänningar så gäller särskilda regler. I skötselplanen står tydligt att de som har tomt som gränsar mot allmänningen mot Mälaren ska kunna se vattnet från tomten. Detta innebär inte panoramautsikt från hela tomten eller från sin uteplats. Det står även att närmast tomten ska några träd stå som inramning och för att delvis dölja huset från insyn.

Om du anser att gallring behövs så ska du kontakta din områdesansvarige (använd blanketten för ändamålet samt markera träden på en förstorad kartbild)som i sin tur kontaktar allmänningsansvarig.

Allmänningsansvarig inspekterar området och märker de träd som får tas bort. Därefter får tomtägaren och områdesansvarig tillbaks blanketten ifylld där det framgår vilka träd som ev. får tas ner. Tomtägaren ska själv ombesörja nertagningen och är ansvarig för att allt ris och virke borttransporteras.

Olovlig avverkning av träd är ett brott, skadegörelse, vilket är straffsanktionerat och kan få allvarliga konsekvenser:

Brottsbalken 12 kap.

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).

Den som avverkar trädet kan även dömas att betala skadestånd till fastighetsägaren (i det här fallet Tomtägareföreningen). Om olovlig avverkning upptäcks kommer det att polisanmälas!

 


← Frågor och svar