Kommunalt VA, hur funkar det?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/91/207891/xn--mlarensprla-l8ah.se/public_html/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

På Smidö ligger så kallat ‘lågtryck avlopp’ som kräver en pump som monteras och driftas rätt. En detaljerad monterings och drift beskrivning finns i medlemsbiblioteket. Här följer allmänt information om LPS.

LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest på- tagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till av- loppsnätet. En pumpenhet placeras vid fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump.

En LPS-enheten är sammansatt av en tank, en eller flera pumpar beroende på modell, automatik och monterings- detaljer. Till tankens inlopp leds fastighetens utgående avlopp med självfall. Från tankens utlopp leds avloppet i en tryckledning, vidare till anslutningspunkten. Pumpen innehåller nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en viss startnivå, och stannar när nivån kommit ner till den lägre stoppnivån. Automatiken ger också sig- nal vid otillåten hög nivå i tanken varpå larmorsaken snarast bör åtgärdas.

LPS-enheten kan ta hand om det avloppsvatten som tillåts vid en normal kommunal anslutning, dvs EJ bindor, blö- jor, kläder, trasor, tops etc. Större mängder fett kan orsaka problem i såväl självfallsledningar som tryckledningar. För anslutning till storkök, caféer och liknande anläggningar skall fettavskiljare installeras före pumpstationen.

Uppsamlingstanken är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och pumpens arbetsintervaller. Storleken på tanken medger tillfälliga toppbelastningar. Pumpen är försedd med en backventil. Om pumpen är kopplad till tryck- avloppsnät skall en backventilen även monteras vid tomtgräns. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller i uppsamlingstanken.

LPS2000E/Ex

LPS2000E/Ex är en villapumpstation för placering i mark i anslutning till fastigheten. Kapaciteten för E-modellern är 1-2 normalhushåll. Ex modellen har större sump och klarar upp till 2-3 normalhushåll.


Tags:

← Frågor och svar