Hur öppnar man locket på utegymet?

Vår utegym har ett kodlås som säkerställer att bara Smidö boende användar trainingsmaterialet. Koden hittar man i medlemsbiblioteket.

Tänk på följande saker när man använder utegymet:

  • Låset ska ligga med siffrorna neråt så att det inte regnar ner i det.
  • Användarna får vara försiktiga mot sig själva med skador, skador på altan, luckan etc. Svinga inte kloten i närheten av folk.
  • Allt ska läggas tillbaka i lådan efter användning & inget får lämna gymet.

← Frågor och svar