Hur nära vägkanten får man ha en häck?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/91/207891/xn--mlarensprla-l8ah.se/public_html/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

För att gatorna i våra bostadsområden ska vara trafiksäkra och lättframkomliga krävs goda siktförhållanden i korsningar och vid utfarter. Dessutom ska körbanor samt gång- och cykelvägar hållas fria från hinder. Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i Plan- och bygglagen.

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om hur en tomt ska skötas:

§15 En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Fastighetsägaren ansvarar för detta och om reglerna inte följs kan denne bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

Vid olycksfall eller brand är det viktigt att vegetation inte sticker ut utanför tomtgränsen eller ut över gång-, cykel- och körbanor så att framkomligheten för räddningstjänsten försämras. Detta är viktigt att tänka på vid beskärning och framför allt när trädgården planeras och anläggs. Stora buskage och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns, medan mindre häckar bör placeras minst 60 centimeter innan för tomtgräns.

Klipp+häcken_20140508


← Frågor och svar