Behöver jag röja diket framför min tomt?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/91/207891/xn--mlarensprla-l8ah.se/public_html/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

Det är fastighetsägarens ansvar att gräs, buskar och träd utefter vägarna hålls efter för att fri sikt ska bibehållas. Röj i diket framför egen tomt och håll fri sikt vid korsningar (Se §9 i Tomtägarföreningens stadgar).

Trafiksäkerheten på ön – klipp häcken, rädda liv!

Riktlinjer är hämtade från Trafikverket och materialet ”Klipp häcken – rädda liv” som du kan hitta på kommunens websida. Vägsamfälligheten är som väghållare ansvarig för säkerheten, och riskerar skadestånd om regleringar inte efterlevs. Alla uppmanas därför uppmanat alla till att hålla efter gräs, buskar och träd utefter vägarna för att fri sikt ska bibehållas.

Sammanfattning av reglerna och rekommendationerna:

växövervägOm du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska fria höjden över körbana vara minst 4,6 meter. 
växvägutfartVid utfart ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan
växvägkorsningTomt vid vägkorsning får inte ha växter högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet

 

 


Tags:

← Frågor och svar