Är misteln en fridlyst art eller ej, och får man skörda den på egen mark?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/91/207891/xn--mlarensprla-l8ah.se/public_html/wp-content/plugins/q-and-a-focus-plus-faq/inc/functions.php on line 210

Då det har varit en del missförstånd på senare tid om huruvida misteln är en fridlyst art eller ej, och om man får skörda den på egen mark så vill jag göra ett förtydligande.

Mistel är fridlyst i Sverige enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845). Det innebär att det är förbjudet att plocka eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar av mistel och ta bort eller skada frön eller andra delar. Detta innebär att du inte får fälla ett träd som det växer mistel i eftersom du då skadar misteln.

Undantag från fridlysningen

Det finns ett undantag, som innebär att det är tillåtet att skörda mistel om följande punkter är uppfyllda:

  • Den som plockar misteln äger eller arrenderar marken där träden står och
  • trädet är döende eller försvagat på grund av mistlarna och
  • det växer så många mistlar i området att misteln inte kan riskera att försvinna i området efter att man har skördat misteln.

Om du är tveksam hur du skall agera, kontakta Styrelsen


Tags:

← Frågor och svar