Svevia utför arbete med våra gupp

På fredag den 17 maj kommer Svevia att åtgärda våra gupp som beslutades på årsmötet. Vid frågor ring mig på 0704454770 Per-Olof Berggren ordförande

Årsmötesprotokollet Smidö Vägsamfällighet

Nu finns årsmötesprotokollet för Smidö Vägsamfällighet på medlemssidorna. Det går även att läsa här Protokoll årsmöte väg 2019

Trafikskyltar fräschas upp

Smidö vägsamfällighet kommer att 'fräscha upp' de trafikskyltar och i några fall tas skyltar bort. Många skyltar 'lutar' och huvud anledning är att de flesta stolpar står lös i marken. Det kommer att grävas ner mindre fundament så att de står rak längre. Här en översikt av åtgärder som ska…

Större röjning Smidövägen (Kälkholmen mot busshållsplatsen)

Under vecka 50 (troligen 10-13 december) behöver alla ta hänsyn till de som utför arbetet vid Smidövägen. Från Kälkholmen till busshållsplaten ska buskage, skadade träd röjas för att öka sikten. Vägsamfälligheten vill också förebygga att träd kan ramla på vägen.  Det kan förekomma att vägen stängs av några korte stunder…

Trafiksäkerhet på korsningar – klipp era häck

Vägsamfälligheten vill verkligen förebygga olyckor genom att hålla fri sikt. Alla tomtägare har ansvar att röja framför egen tomt. Alla uppmanas därför att passa på nu under höströjning för att hålla efter gräs, buskar och träd utefter vägarna för att fri sikt ska bibehållas. Barn och gående ska kunna cykla…