Frågor och svar till information i kallelsen till Smidö Tomtägareförenings årsmöte 2020

Hej! I kallelsen till Årsmötet 2020 utlovade vi att återkomma med eventuella frågor med medföljande svar på hemsidan. Till dags dato har det inkommit två frågor som redovisas nedan: Fråga 1: Balansräkningen (Leverantörsskulder, skatt) stämmer inte mot Not 2. Svar 1: Det är helt korrekt. Där blev det ett fel…

Information om årsmöte i Smidö Tomtägareförening 2020, samt erbjudande om att föreslås till valbar position.

P.g.a. Covid 19 så får vi i år inte ha ett fysiskt årsmöte där vi alla träffas. Trots detta så behöver vi ha ett årsmöte på något sätt så att styrelsen har mandat att fortsätta förvaltningen av Smidö. Smidö Tomtägareförening styrs inte av Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar men vi…

Smidö förtroendevalda

Smidö 25/4 2020   Efter ett idogt arbete med att från valberedningen presentera ledamöter till förtroendeuppdrag och styrelse måste vi meddela att vi inte lyckats fullt ut. Vi är glada för de som vill gå in och arbeta för oss alla medlemmar i föreningen. Att arbeta för föreningen är ett…

Årsmötena skjuts upp på obestämd framtid!

Som ni säkert förstått, då det inte kommit någon kallelse, så skjuts årsmötena upp tills vidare! Detta gäller alltså både årsmöte för Smidö Tomtägareförening och Smidö Vägsamfällighet. Tomtägareföreningen respektive Vägsamfälligheten återkommer senare med information till sina medlemmar om hur de avser lösa årsmötesfrågan. Med vänlig hälsning Fredrik Bran Ordförande Smidö…

Allmänt arbete på lördag 18/4

Hej! På lördag den 18 april är det allmänt arbete. Tyvärr tvingas vi att ställa in den traditionella korvgrillningen efter arbetet på grund av Coronasmittan. Arbetet pågår 9-12 för alla områden och inleds som vanligt med samling på det arbetsområde som man tillhör. Om du inte vet vilket område du…